Conferentie Motiverende Gespreksvoering 15 juni

Uitnodiging voor de Conferentie ‘MOTIVERENDE GESPREKSVOERING’

Waar: Barbizon Hotel Amsterdam  Wanneer: 15 juni 2014

Op 15 juni 2014 vindt de Nederlandstalige conferentie ‘Motiverende Gespreksvoering’ plaats. Deze conferentie gaat vooraf aan de ICMI, de ‘International Conference Motivational Interviewing’, die dit jaar in Amsterdam wordt gehouden.

Tegenwoordig zijn de kreten ‘Meer participatie’ of ‘Hetzelfde resultaat in minder tijd’ aan de orde van de dag. Als professional komt er behoorlijk wat bij kijken om mensen op een effectieve manier hierbij te begeleiden. Hoe motiveer je mensen tot ander gedrag? Hoe stimuleer je hen tot het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid? Welke handvatten hebben wij om mee te gaan in deze resultaatgerichte participatiemaatschappij? Motiverende gespreksvoering is een communicatiestijl die hier antwoorden op geeft.

Tijdens de Nederlandstalige conferentie krijgt u de kans om kennis te maken met de grondleggers van Motivational Interviewing: William Miller en Steven Rollnick. Daarnaast bieden wij u actuele kennis op basis van MI-3, de gelegenheid om uw inzichten te verrijken en uw vaardigheden verder te ontwikkelen.

De conferentie is opgebouwd uit drie leerlijnen. Per leerlijn worden drie workshops aangeboden.

1) Wat is Motivational Interviewing?

Aangeboden workshops binnen deze leerlijn zijn:

  • Engagement: de kracht van het luisteren
  • Focus
  • Verandertaal herkennen en ontlokken

Deze leerlijn is met name bedoeld voor deelnemers die geen ervaring hebben met motiverende gespreksvoering of deelnemers die de behoefte hebben om hun kennis op te frissen.

2) Hoe word ik beter in Motivational Interviewing?

Aangeboden workshops binnen deze leerlijn zijn:

  • De kracht van affirmaties
  • Resilience: veerkracht in de communicatie
  • Oplossingsgericht werken: een aanvulling op motiverende gespreksvoering

3) Hoe leer ik Motivational Interviewing aan anderen?

Aangeboden workshops binnen deze leerlijn zijn:

  • ‘Practice what you preach’; hoe sta je model als trainer/coach?
  • MGV: de huidige stand van zaken m.b.t. uitvoeren, leren en implementeren (= deel 1)
  • MGV: de huidige stand van zaken m.b.t. uitvoeren, leren en implementeren (= deel 2)

Leerlijn 3 is vooral gericht op uitvoerende professionals maar zeer zeker ook voor trainers en managers!

De inschrijving voor deze bijzondere conferentie is geopend. Er is plaats voor honderd deelnemers. De kosten voor deelname zijn 175,-. U kunt zich aanmelden op de site van de Nederlandse vereniging voor Trainers Motiverende Gespreksvoering: www.mintned.nl. Op deze site vindt u tevens meer informatie over de inhoud van de workshops waarvan u er drie kunt kiezen.

Wij hopen u op 15 juni aanstaande te kunnen verwelkomen!

Martha Lettenga mede namens MINTnedd


Gepost op