Intervisie

Groepsintervisie

Een intervisiegroep bestaat uit leidinggevenden of andere medewerkers met onderling vergelijkbare taken die eenzelfde werk- en denkniveau hebben. Werksituaties worden door de deelnemers zelf ingebracht. Deze vormen het uitgangspunt van het leerproces. De inbrenger van een casus kan zo in de groep onderzoeken wat een functionele en professionele handelswijze is in de ingebrachte situatie. Er worden praktische, concrete adviezen gegeven vanuit de groep. Er wordt gewerkt met verschillende intervisiemethodes met als doel om deze na afloop van het traject zelf in de praktijk te kunnen brengen. Daarnaast zorg ik als begeleider voor een betere samenwerking en meer rendement in communicatie. Als start van een intervisiegroep raad ik een teamtrainingsdag aan. Het doel hiervan is wederzijdse kennismaking en het afstemmen van verwachtingen. Een intervisietraject bestaat uit 5 tot 7 bijeenkomsten verspreid over een periode van minimaal 3 tot maximaal 9 maanden. Het bijwonen en feedback geven op vergaderingen of een MT-overleg kan deel uitmaken van het traject.

Introvisie

Als je ambivalent bent (iets wel en toch ook niet wilt) en je er niet uit komt, kun je kiezen voor persoonlijke begeleiding. Dit kan gaan over je gezondheid, manier van werken, omgaan met stress, etc. Tijdens coaching krijg je zicht en helderheid over wat je wilt en hoe je dit kunt aanpakken. Deze begeleiding kan ook telefonisch plaatsvinden.