Over Ons

Mijn naam is Martha Lettenga. Ik ben benoemd tot Registerpsycholoog NIP| Arbeids & Organisatie door het Nederlands Instituut van Psychologen. Sinds 1995 ben ik  werkzaam binnen profit en non-profit organisaties. Ik wordt gevraagd om te fungeren als adviseur, trainer, coach, intervisiebegeleider en ook wel eens als dagvoorzitter of projectleider. Mijn talent om me snel in te leven, de situatie helder te analyseren en creativiteit in het bedenken van oplossingen komen mij en mijn opdrachtgever van pas. Ik ben sinds 2009 aangesloten bij MINT Inc., het internationale netwerk voor trainers Motiverende Gespreksvoering. In mijn werk praktiseer ik deze methode. Mijn passie ligt in het bevorderen van bevlogenheid van mensen in hun werk.

Ik ben in de loop van de jaren kundig geworden in het geven van coaching, trajectbegeleiding en trainingen ten behoeve van teamontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, het leren toepassen van motiverende gespreksvoering, omgaan met ‘agressie’ en het inspireren van professionals in de zorg en het bedrijfsleven. Ik sta voor taakgerichtheid met oog voor het proces. Beweging op gang brengen in team en organisatie met een blijvend resultaat is het gevolg.

Tijdens mijn werk maak ik gebruik van mijn creativiteit in het ontwikkelen van maatwerk. Typerend voor mij is dat ik aansluiting vind bij de doelgroep, onafhankelijk van het niveau of de beroepsgroep. Kenmerkend aan mijn stijl van werken worden rust, diepgang en humor genoemd door mensen die mijn werk kennen.

Mijn persoonlijke visie op leren is dat het mensen de kans biedt om stil te staan bij hoe het nu is, zich bewust te worden van wat daarin kan verbeteren en te ontdekken en ervaren hoe zij dit kunnen doen. Geraakt en bewogen worden, maakt een vast en essentieel onderdeel uit van de activiteiten van MSL inspiratie voor professionals. Informatie over de culturele wandelreizen en retraites die ik organiseer, vindt u op de site www.sentiero-reizen.nl